AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza dodatkowy nabór
na I rok studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w terminie od 26 września do 3 października 2017 r.

 

 

Kandydat na studia powinien zgłosić się do Dziekanatu Wydziału danego kierunku w terminie od 26 września
do 3 października 2017 r.
i dostarczyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia (opłata w wysokości 85 zł na wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem kierunków artystycznych; opłata w wysokości 150 zł na wszystkie kierunki artystyczne prowadzone przez Wydział Sztuki, wpłaty należy dokonać na konto Uczelni nr rachunku: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 w tytule wpłaty podać: opłata rekrutacyjna, nazwisko i imię i kierunek studiów);
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg);
  • kandydaci na studia drugiego stopnia składają również kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginały do wglądu);
  • kandydaci na studia III stopnia składają: podanie o przyjęcie na studia; życiorys; kopię dyplomu studiów magisterskich lub równorzędnych (oryginał do wglądu); rekomendację (z bieżącego roku) samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę w jakiej prowadzone są studia; kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); kserokopia pierwszej strony indeksu oraz strony indeksu zawierające ocenę pracy magisterskiej oraz wynik egzaminu magisterskiego; potwierdzoną dokumentację ewentualnych osiągnięć naukowych; w przypadku studiów doktoranckich w dziedzinie nauk chemicznych - w dyscyplinie naukowej chemia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia.

Wszystkie informacje o kierunkach, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja znajdują się tutaj..


Życzymy powodzenia!